KLUB PLAVECKÝCH SPORTŮ OSTRAVA

Jeden duch, jeden tým, jedno vítězství!

Dne 16. 3. 2017 rozhodlo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Našemu klubu byla poskytnuta dotace ve výši 400.000,- Kč.