KLUB PLAVECKÝCH SPORTŮ OSTRAVA

Jeden duch, jeden tým, jedno vítězství!

Dne 30. září 2016 se uskotečnilo Posezení trenérů s rodiči plavců. Přestože účast nebyla tak vsoká, jak jsme si přáli, hodnotíme akci jako velmi úspěšnou.

Bylo na ní prezentováno video, rekapitulijící působení Vašich dětí v našem klubu za poslední školnír rok. Protože se prezentace setkala s velmi pozitivními ohlasy, umístili jsme ji na naše stránky ke stažení.

 

PREZENTACE KE STAŽENÍ