KLUB PLAVECKÝCH SPORTŮ OSTRAVA

Jeden duch, jeden tým, jedno vítězství!

Mgr. Kateřina Palová
Ing. Jiří Kanaloš
Ing. Petr Matera
Bc. Michal Rubáček