KLUB PLAVECKÝCH SPORTŮ OSTRAVA

Jeden duch, jeden tým, jedno vítězství!

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových v Ostravě slaví ve školním roce 2004/2005 dvacet let své existence. Za tuto dobu prošlo celou řadou změn. Připomeňme si ty nejpodstatnější.
Ve školním roce 1983/84 vznikla 6. třída ZŠ na ul. Provaznická, ve které již pracovali dva profesionální trenéři - pro atletiku pan Augustin Šulc a pro zápas pan Ladislav Nepustil. Řízením a vypracováním koncepce sportovních tříd byl pověřen pan Jiří Trnka.
Ve školním roce 1984/85 získala škola statut střední školy a měla 6. a 7. třídu ZŠ na ul.Provaznická a 1. a 2. ročník SOU (mechanik strojů a zařízení), což byly čtyřleté maturitní obory, se sídlem na SOU Vítkovice, ul. Hasičská. Zde bylo umístěno i vedení školy, jako trenér atletiky zde působil pan Zdeněk Hubáček, zápas vedl pan Ladislav Nepustil.
Ve školním roce 1985/86 se škola přestěhovala do prostor současného gymnázia na Výškovické ulici. Ředitelem školy se stal pan Oldřich Žurek, zástupcem pro sport pan Jiří Trnka a zástupkyní pro teorii paní M. Hopová. Kromě atletiky a zápasu bylo zařazeno i judo, které trénoval pan Jiří Pröll. Rozšířil se i počet tříd - 6.-8. třída ZŠ, 1-3.ročník SOU a 1.ročník gymnázia.
Ve školním roce 1986/87 došlo k výměně na postu zástupce pro teorii pedagogického procesu. Paní M. Hopovou vystřídal pan Otakar Gorgol. Zařazení sportů zůstalo jako v roce předešlém.
Ve školním roce 1987/88 došlo k rozšíření sportů - basketbal (trenér J.Prokš), volejbal (trenér V. Košťál) a fotbal (trenér J. Magnusek).
Ve školním roce 1988/89 vznikl internát školy pod vedením paní Aleny Švincové. V této podobě probíhala výuka ve škole až do školního roku 1990/91, kdy skončila výuka SOU a škola již měla jen třídy ZŠ a gymnázia.
Do školního roku 1991/92 měla škola název Sportovní škola, v následujícím roce se z ní stává Sportovní gymnázium. Vedením školy byl pověřen pan Otakar Gorgol.
Ve školním roce 1992/93 přišla změna koncepce SG. Vedením školy byl pověřen pan Arnošt Kutscherauer. Sporty zůstaly nadále stejné.
Ve školním roce 1993/94 končí výuka základní školy v systému vrcholového sportu na Sportovním gymnáziu. V průběhu etapy této činnosti se součástí školy stalo i profesionální lékařské pracoviště s MUDr. Stříbrným a rehabilitačními sestrami. Postupně se rozšiřoval počet sportů, kterým se studenti gymnázia věnují. Ve šk. roce 1995/96 se mezi stávající kmenové sporty - atletiku, basketbal, judo a zápas zařadila sportovní gymnastika a ve šk. roce 1999/2000 i plavání.
Měnila se i koncepce výuky v délce studia. Ve šk. roce 1995/96 byla otevřena první třída osmiletého studia a ve šk. roce 1997/98 první třída šestiletého studia.Šestileté obory byly v současné době zařazeny mezi obory dobíhající. Docházelo i ke změnám ve vedení školy.
V roce 1998 byl vedením školy pověřen Mgr. Boris Neuwirth, jeho zástupci Mgr. Václav Štencel a Mgr. Tomáš Pracný.Od roku 1999 je ředitelem gymnázia Mgr. Václav Štencel, zástupcem ředitele pro sportovní přípravu Mgr. Tomáš Pracný a zástupcem pro pedagogickou činnost Mgr. Viktor Šlechta. Ustálil se také pedagogický a trenérský sbor, což vedlo ke zkvalitnění pedagogického procesu. Zlepšoval se také vzhled školy a její vybavení.
Ve šk. roce 1996/97 škola získala vlastní sportovní halu na Plzeňské ulici, která významnou měrou zkvalitnila podmínky pro výuku tělesné výchovy, sportovní trénink a soutěže. Ve šk. roce 2000/2001 byla zrekonstruována rohová část vstupního pavilonu školy, vybudovány učebny výtvarné výchovy a dějepisu, modernizována byla školní kuchyně - k další modernizaci došlo v roce 2004, byl zahájen nový systém vydávání školní stravy formou kreditních karet. Byla také provedena i komplexní oprava a estetické doladění plochy před pavilonem domova mládeže, jehož rekonstrukce se také chystá. Dochází k postupnému obměňování školního nábytku, estetizaci tříd a chodeb, které jsou obkládány dřevem. Došlo i k zahájení přípravných prací na realizaci komplexní rekonstrukce obecního hřiště na Volgogradské ulici na víceúčelový sportovní areál.
Po obhájení existence školy v rámci optimalizace škol v regionu Ostrava v roce 1997 obstálo gymnázium i při komplexní prověrce pedagogického a technického procesu ve šk. roce 1998/99. Česká školní inspekce hodnotila výsledky školy velmi pozitivně. V roce 2001 přešla škola podobně jako většina dalších středních škol k novému zřizovateli, kterým se pro naši školu stal Moravskoslezský kraj.
Sportovní gymnázium pořádalo v uplynulých letech akce pro studenty a učitele gymnázia, které se staly tradicí. V roce 1997 se uskutečnil první společenský ples a po něm následovaly i další. Pravidelně byly a jsou pořádány zájezdy do Anglie, všesportovní branné kurzy, lyžařské výcviky, setkávání s partnerskou školou Sanda-Gymnasiet ve švédské Huskvarně, kulturně-historické výlety čtvrtých ročníků do Prahy a Oswietimi. Probíhala také setkání s významnými sportovci - olympijskými vítězi. V roce 2000 se uskutečnila beseda s trojnásobným olympijským vítězem J. Železným, v roce 2002 s A. Valentou a v roce 2004 s naším olympijským medailistou J. Bábou.Tradicí se také od roku 2000 stalo přijímání nejúspěšnějších sportovců u primátora a hejtmana Moravskoslezského kraje.
1.ledna 2004 došlo ke změně názvu školy na Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových. Změna byla doprovázena slavnostní akademií, které se osobně zúčastnila i Dana Zátopková. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových i nadále obohacuje Ostravu a celý Moravskoslezský kraj o specifický typ střední školy, která umožňuje svým studentům uplatnit své předpoklady jak studijní, tak sportovní, o čemž svědčí např.poslední úspěchy Jaroslava Báby či Denisy Ščerbové.
foto2 foto3
foto5