KLUB PLAVECKÝCH SPORTŮ OSTRAVA

Jeden duch, jeden tým, jedno vítězství!

Dne 1. září 1959 přivítala naše škola poprvé své pedagogy a žáky. Během čtyřiceti let se v ní vystřídali čtyři ředitelé, mnoho pedagogických pracovníků a absolvovalo zde více jak 3500 žáků. Mezi naše absolventy patří i některé významné osobnosti - např. hokejový brankář Martin Prusek, zpěvačka Věra Špinarová, starosta MOb Poruba Miroslav Novák a další.
Vybavení naší školy je kvalitní. Škola má 3 jazykové učebny, jedna z nich je moderně vybavena sluchátky pro žáky a ovládacím pultem pro učitele. Velmi dobře je vybavena počítačová učebna. Dvě školní tělocvičny slouží našim žákům a ve večerních hodinách k pronájmům různým školám pro kondiční pohyb.
Nově jsou k dispozici i počítače z programu Internet do škol. Děti se tak kdykoliv mohou dostat k informacím prostřednictvím Internetu, a to ve specializovaných hodinách informatiky i v některých běžných hodinách jako je zeměpis, dějepis a pod. Dále mají přístup k Internetu o velkých přestávkách a po domluvě s vyučujícími i v odpoledních hodinách po vyučování.
Pro své žáky pořádá každoročně školy v přírodě a ozdravné pobyty. Samozřejmostí je lyžařský výcvik pro 7. ročníky.
Žáci naší školy se zapojují do různých soutěží. V obvodních kolech získali 1.místo např. v Porubském skřivánku, recitačních soutěžích, florbalu, Klokánkovi, Hrátkách s češtinou, matematické soutěži, vybíjené, malé kopané, anglickém desetiboji a lehké atletice, v městské soutěži pak posbírali první místa v Kinder olympiádě, vybíjené a malé kopané, úspěch slavili také v regionální soutěži v malé kopané. Úspěch slavila také jedna dívka v soutěži MISS POUPĚ.
Žáci si připravují zábavu také sami pro sebe navzájem. Každoročně kamarádi ze druhého stupně připraví pro malé spolužáky oslavu Mikuláše. Jejich masky čertů a andělů jsou kouzelné. Na sousedním zimním stadionu bruslí nejen hokejáci, ale i všichni ostatní žáci školy v rámci výuky tělesné výchovy. Bruslení se však nevzdávají ani učitelé, kteří si zahráli zápas se svými žáky již v několika "utkáních století".
Přesto, že jsme především hokejová škola, ani kultura nezůstává zapomenuta. Žáci pravidelně navštěvují divadelní představení, koncerty a kino, mnohdy i přímo do školy zavítá kouzelník, cimbálovka a další umělci.
40. výročí školy jsme oslavili důstojně velkolepou školní akademií na sousedním zimním stadionu.
mark foster
Naše děvčata a světová legenda Mark Foster